Čitajte naš blog

ESBATI

Pun mesec – LIVADSKI MESEC (jul)

Ovaj pun mesec zovemo i „Mesec blagoslova“ i „Mesec munja i gromova“ ali i „Mesec lipa“. https://pin.it/2VXV9tB Pun mesec LIVADSKI MESEC je povezan sa prosperitetom,

Read More »
NJENO VELIČANSTVO - VEŠTICA

VEŠTIČIJI ZAKONIK U 13 PRINCIPA

Morate da sledite Veštičiji zakonik sa iskrenom ljubavlju i savršenim poverenjem… Znate onu krilaticu: „Ako ne povređuješ nikog, radi šta ti je volja!“, ali to

Read More »
MAGIJSKA ORUĐA

Pehar

Pehar (čaša sa stalkom) služi za držanje pića koje će se piti tokom rituala. Može biti izrađen od bilo kog vodonepropusnog materijala, najbolje je metal

Read More »
MAGIJSKA ORUĐA

Knjiga senki

Knjiga senki je veštičija enciklopedija!    Ona sadrži sve prizive, detaljne opise rituala, čarolija, magijskih pravila, pentakle runa i tako dalje.    Ona je, na neki način, intimni

Read More »