Koncept božanstava, Bog i Boginja

Bez božanstava, nijedna religija ne bi postojala. Koju ličnu definiciju vi dajete božanskim kocneptima, specifičnim za vašu tradiciju, kulturu i (ličnu) religiju?

Svaki praktičar magije (veštica ili mag) formira potpuno individualno svoje lično poimanje Boga i Boginje, na osnovu svojih ličnih uverenja, na osnovu istraživanja i razmene koje ima sa njima.

Slike (predstave) Boga i Boginje će veoma svrsishodno poslužiti kao osnov božanskog koncepta nove, lične tradicije koju stvarate.

Zbog toga je neophodno da istražujete malo, da se dobro upoznate sa aspektima božanstava, jer karakter božanstva vaše lične tradicije je od izuzetnog značaja na svim poljima vašeg budućeg rada. 

Bogosluženje je centralni element svih religija, pa je i u vašem slučaju od presudnog uticaja za jačanje vašeg poimanja o Bogu i Boginji. Ako su praoci svetova do sada bili za vas neuhvatljivi moćnici, možda je vreme da ih mentalno vratite na planetu Zemlju, odnosno u našu dimenziju… 

Boginja je bukvalno SVE: moć, mudrost, ljubav, plodnost i beskonačna kreativnost. Ona je večna snaga koja je i hranljiva i destruktivna, koja je stvorila naš univerzum i koja oblikuje naše živote. Baš zato što o Boginji mislimo kao o onoj koja je sve, potrebno je identifikovati ove simbole i neke od njenih manifestacija, kako bi spoznali način da je kontaktiramo. To je kao da uporno tražite njen lični broj telefona radi kontakta. Mi tražimo amblem njene moći, pomoću kojeg ćemo stupiti lakše u kontakt sa njom, kroz ritual. 

Bog zauzima ravnopravno mesto u srcima većine veštica i magova, jer bez njega bi naš svet bio smrznut, suv i nenaseljen. Iako kod većine veštica (što nije slučaj sa magovima) Bog ne izaziva istu emocinalnu reakciju kao Boginja, nema sumnje da Boga treba prizivati uvek kada prizivate i Boginju, a naročito u teškim životnim situacijama, kada vam je potrebna njegova zaštita.  

Evo nekoliko atributa koji su dodeljeni Boginjama, prema prirodi njihovih moći:

 • Boginja međurealnog prostora
 • Boginja zvezda
 • Boginja galaksije
 • Boginja Meseca
 • Boginja rastućeg Meseca
 • Boginja punog Meseca
 • Boginja padajućeg Meseca
 • Boginja Zemlje
 • Boginja plodnosti zemlje i biljaka
 • Boginja životinja
 • Boginja oluje, zemljotresa i vulkana
 • Boginja kiše, izvora, reka, jezera, mora i okeana
 • Boginja svežine, obnove, početka, obećanja i potencijala
 • Boginja rađanja, majki i majčinstva
 • Boginja ljubavi, lepote i saosećanja
 • Boginja isceljenja
 • Boginja proročanstva
 • Boginja magije
 • Boginja mudrosti
 • Boginja snage
 • Boginja uništenja, kazni i rata
 • Boginja zime i smrti
photo by Rabelamia

Jedan prikaz Boginje je stekao veliku popularnost. Po kvalitetu trostrukog božanstva (u odnosu na lunarne faze Meseca), Boginja je usko povezana sa mladim mesecom (svežina = mlada devojka), sa punim mesecom (majkama i rođenjenjima = majka, zrela žena), kao i sa opadajućim mesecom (mudrost, proročanstvo, magija, uništenje i osveta = starica, izvor beskrajne mudrosti). Nju nazivamo Boginjom tri aspekta, direktno je povezana sa postojanjem i ženskim ciklusima i, veoma je popularna kod veštica, ali i kod magova, jer im je jasna njena moć! Trostruki aspekt Boginje postoji kod starih Slovena. Naziva se sveto trojstvo. Samo, kada je patrijarhat preuzeo vlast, sve što je u vezi sa ženskim božanstvima je izbrisano, uništeno i poništeno. Trostruki lunarni (ženski) aspekt je zamenjen svetim trojstvom (muški polaritet): otac, sin i sveti duh. Pitam se, ko je njih rodio? Ili su možda nastali iz prašine ili iz nečijeg rebra?!

Pomenuću samo najznačnije Boginje iz baštine slovenskog paganizma. Ukoliko želite da pročitate više o njima kliknite na ime Boginje:

Devana (vrhovna slovenska Boginja, trostruki aspekt)

-Lada (Boginja ljubavi i lepote kod poljskih Slovena, članica ženskog božanskog trojstva: Lada, Leda i Eži) 

-Vesna

-Morana

-Lela

-Majka vlažna zemlja

-Mater sva

-Maja Zlatogorka  …

Očigledno je da Boginje imaju i svoju tamnu stranu, ali u praksi se treba okretati isključivo aspektima Boginje koji uzdižu dušu. Drugačije postupanje dovodi samo do patnje, a to se definitivno ne želi. Ako želimo da nam magija donosi duhovnu udobnost, ljubav, mudrost i nadu koja nam je potrebna, na Boginju se mora gledati kao na izvor ljubavi, razumevanja, podrške i divljenja, a nikako kao na simbol Boginje – ratnice koja seje smrt.

Boginja sudbine nije na ovom spisku, jer praktičari magije ne veruju u sudbinu i predodređenost, jer da je to činjenično stanje života čoveka, onda se ne bi bavili magijom i ne bi nastojali da transformišu životne okolnosti, jer bi bilo iluzorno i neefikasno. Ipak, može se reći da Boginje imaju i neguju određene projekte za nas, one mogu stvoriti određene situacije koje će nas suptilno podsećati na određene lekcije ili će uticati na nas da donesemo ispravne odluke kada se nađemo u periodu napetosti i kolebanja. Sa ovog aspekta možemo govoriti o Boginji sudbine, ali ne u bukvalnom smislu, koji joj se obično pripisuje po svom atributu. Ove se Boginje u našem narodu zovu vile Suđenice, Boginje koje odlučuju i prave projekat nečije sudbine, pojavljuju se pored novorođene bebe pre navršenih 7 dana života, i tada bebi saopštavaju njenu sudbinu. Dakle, mi ne vršimo slepo volju Boginje, uvek nam je dat izbor, kao i mogućnost da tresnemo nosem o pod, ukoliko napravimo pogrešan izbor

photo by Rabelamia

Evo i atributa koji su dodeljeni Bogovima, prema prirodi njihovih moći:

 • Bog Sunca
 • Bog muške plodnosti (samim tim i seksulanosti)
 • Bog zemlje
 • Bog divljih životinja
 • Bog useva
 • Bog pustinja, ravnica i dolina
 • Bog leta
 • Bog lova
 • Bog mladosti i smrti
 • Bog kazne, rata i sukoba
 •  Bog pronalazaštva (izumiteljstva)
 • Bog suda

Odmah zapada u oko da je spisak atributa pripisanih Bogu kraći, ali nemojte zaboraviti da snaga Boga neizreciva i jedino On može da popravi nepopravljivo, zato On jednostavno ne mora da bude arbitar u svemu. Istina je, takođe, da mnoge veštice (ali i mnogi magovi neopaganizma) preferiraju poštovanje Boginje, jer im je dozlogrdilo monoteistično učenje od malih nogu, da postoji samo jedan, ljuti i prestrogi Bog, koji nam obećava svoj gnev i da ćemo se naći nakon svoje smrti na mestu patnje i večne tame (devet Danteovih krugova) ukoliko prekršimo bilo koju od njegovih zapovesti.

Bog je stekao znajačno lošu reputaciju nakon dve hiljade godina nečasnog patrijarhata, koji je mnogo odstupio od puta koji je Isus zacrtao! Verske institucije su transformisale muški koncept božanstva u ljuto biće, čiji su poklonici istrebili čitave civilizacije i zbrisali čitave kulture. U ime istog tog Boga, milioni ljudi su poginuli u svetim ratovima. Ni to Isus nije tražio! Bog, čiji se predstavnici vatreno bore da dokažu da božanstvo nikako nije ženstveno i da žene nikako ne mogu da uspostave odnos sa božanstvom, što ide tako daleko da je ženama zabranjen ulaz u sveštenstvo (ne govorim o monaštvu), tako da se kreira svet za muškarce sa religioznim izgovorom za dominaciju, pokoravanje i maltretiranje žena. Da li se pitate ikada, ako je Bog milostiv i dobar zašto je, konačno, tako satkao ljude da se mrze međusobno makar bili i braća, i zašto je napravio čoveka rasistu? Bog JESTE i milosrdan i dobar, samo ga pogrešno tumače! Iščupali su spise iz svetih knjiga i spalili su ih, jer im nije odgovaralo da ostanu tu… Predstavnici verskih institucija su se potrudili da organizuju svoju svetu knjigu onako  kako to njima odgovara i računaju s tim da ste vi samo VERNIK a ne RELIGIOZNA OSOBA, jer je to velika razlika! Vernik prostodušno veruje šta mu se kaže, bilo da je to logično ili ne, on sluša i izvršava šta mu vrhovni poglavar govori… Religiozan čovek ne treba da veruje, on ZNA da Bog postoji i vidi ga u sebi i u svemu oko sebe. Pitam se samo, kako neki pripadnik bilo koje verske institucije može da kaže jednom lošem čoveku da je „čovek stvoren po božijem liku“? Da li time vređa svoga Boga? Ipak, nisu iščušali dovoljno spisa iz prastarih zapisa, neke su zaboravili, pa su sami sebi kontradiktorni…

Boginja (ili Bog) može da poprimi različite i višestruke oblike, možda ste je već videli u snu, u astralu, tokom meditacije ili rituala, ako i niste, razmislite o danu kada će se pojaviti pred vama. Ona je jedno od hiljadu lica, a lice kojim vam se prikaže biće kod za vaše buduće prizive ka njoj. Mnogo češće ćete jednostavno osećati prisutnost božanstava. To je fantastičan osećaj sreće i radosti koji vas odjednom obuzme u magijskom krugu. Naravno, dešavaju se jako često i fizičke manifestacije njihovog (božanskog) prisustva, u smislu pomeranja predmeta, bezrazložnog pucketanja, gašenja i samopaljenja sveća sa savršeno ravnim i dugim plamenom, osećaj dodira i slično. Želim da kažem, imajte veru! Magija je u vama samima i samo od vas zavisi uspeh (ma šta radili), od vaše volje i kreativnosti. Nikada ne radite ništa mehanički u magijskom krugu, jer na taj način samo gubite vreme, magija je transformacija energije, znači metafizika a nikada mehanika.

Naslovni photo: https://pin.it/4VUasR9

Rabelamia

Ovde sam da, godinama sakupljana znanja, podelim sa vama – Sve što ste oduvek želele da znate o vešticama – Kako postati veštica i, još mnogo toga – Neka tako bude!

Veštičija enciklopedija:

Kategorije

Prijavite se za novosti sa bloga "Savremena Veštica"

Pratite nas na društvenim mrežama

Lunarni kalendar

Vaši komentari – moji odgovori…

Najnoviji proizvodi iz veštičijeg butika:

Nemojte propustiti ovo

Prijavite se za novosti sa bloga "Savremena Veštica"

Najnoviji postovi, noviteti iz veštičjeg butika i sve o magičnim danima koje očekujete

Ne oklevajte, potpuno je besplatno i možete opozvati prijavu kad god poželite. Vašu email adresu koristimo samo za slanje poruka sa našeg sajta. Cenimo Vašu privatnost.