Čitajte naš blog

SLOVENSKI PRAZNICI

Praznik RADOGOST, 22. septembar

O prazniku … Praznik Radogost je, takođe, poznat kod Slovena i kao Tusen, Svetovid ili Ovsen. Ovaj slovenski praznik je zapravo dan jesenje ravnodnevnice. On

Read More »
ESBATI

Pun mesec – LIVADSKI MESEC (jul)

Ovaj pun mesec zovemo i „Mesec blagoslova“ i „Mesec munja i gromova“ ali i „Mesec lipa“. https://pin.it/2VXV9tB Pun mesec LIVADSKI MESEC je povezan sa prosperitetom,

Read More »
HRAM

Elementi i elementali

Elementi Sve na svetu, sve pojavne stvari mogu se sagledati kroz elemente koji određuju esenciju snage prirode i stoga, i njihov nastanak i uništenje je

Read More »
ESBATI

Pun mesec – MEDENI MESEC (jun)

Ove 2021. godine, pun mesec – MEDENI MESEC je 24. juna. https://pin.it/3Z6Tw0o Ovaj pun mesec zovemo i „Mesec ljubavnika“ i „Ružičasti mesec“, među Sloveni se

Read More »
RUNE

Runa FEHU (FEHU)

Runa FEHU je povezana sa slikom goveđih rogova, stoke i sa nasleđem, odnosno sa svim pokretnim bogatstvom. Korespondencija ELEMENT: Vatra i Zemlja POLARITET: Ženski BOJE:

Read More »
RUNE

Runa URUZ (URUZ)

Runa URUZ je pre svega majčinski, zaštitnički simbol. Ova runa reprezentuje energiju koja je sabijena u njoj samoj, ili energiju koja pruža sklonište i štiti

Read More »
SLOVENSKI PRAZNICI

Praznik VIDOVDAN, 28. jun

Bog Svetovid (Svjatovit) bio slavljen kao jedan od najznačajnijih Bogova u slovenskom predhrišćanskom periodu i zauzimao je značajnu ulogu u duhovnom životu ljudi, kao i

Read More »
SLOVENSKA BOŽANSTVA

BOG SVETOVID

Bog SVETOVID je najviši nebeski Bog, koji nosi čistotu i duhovnu svetlost dobrote, ljubavi, ozarenja i prosvetljenja sveta PRAV u dušama svih belih ljudi iz

Read More »