Čitajte naš blog

SABATI

Sabat Beltane (BELTAN), 1.maj

O prazniku … Beltane je jedan od glavnih sabata paganske tradicije (jedan od četiri najvećih sabata vatre). Na Beltan, Bog postaje čovek, uzvišen energijama iz

Read More »
MAGIJSKA ORUĐA

Pehar

Pehar (čaša sa stalkom) služi za držanje pića koje će se piti tokom rituala. Može biti izrađen od bilo kog vodonepropusnog materijala, najbolje je metal

Read More »
MAGIJSKA ORUĐA

Knjiga senki

Knjiga senki je veštičija enciklopedija!    Ona sadrži sve prizive, detaljne opise rituala, čarolija, magijskih pravila, pentakle runa i tako dalje.    Ona je, na neki način, intimni

Read More »