Čitajte naš blog

SLOVENSKI PRAZNICI

Praznik VIDOVDAN, 28. jun

Bog Svetovid (Svjatovit) bio slavljen kao jedan od najznačajnijih Bogova u slovenskom predhrišćanskom periodu i zauzimao je značajnu ulogu u duhovnom životu ljudi, kao i

Read More »
SLOVENSKA BOŽANSTVA

BOG SVETOVID

Bog SVETOVID je najviši nebeski Bog, koji nosi čistotu i duhovnu svetlost dobrote, ljubavi, ozarenja i prosvetljenja sveta PRAV u dušama svih belih ljudi iz

Read More »