Runa HAGALAZ (HAGALAZ)

Runa HAGALAZ predstavlja moć razvoja unutar strukture sadašnjeg života, to jest, MOĆ PROMENE SMERA sopstvenog ŽIVOTA. 

Osim gore prikazane forme, runa HAGALAZ može da ima i formu zvezde sa šest krakova, koji predstavljaju grâd (grâd kao atmosferska padavina, zaleđena kiša). Ovaj grad simbolizuje jedinstvo i izražava ideju jezgra. Najčešće upotrebljavana forma rune je runa u obliku latiničnog slova „N“, dakle, predstavljena je sa dve uspravne grede ujedinjene jednom bočnom gredom i, sve tri zajedno, simbolizuju strukturu ili okvir. 

Korespondencija

ELEMENT: Led (voda)

POLARITET: Ženski

BOJE: Nebo-plava ili bela (kao led)

DRVO: Hrast (koji predstavlja centar, kraljevsko drvo) i Tisa

BILJKA: Divlja tikva (Bryonia alba)

KAMEN: Gorski kristal i Celestin

ŽIVOTINJA: Dabar (najbolji stolar u životinjskom svetu)

photo by Rabelamia

Simbolizam Hagalaza

Hagalaz je deveta runa, dakle, predstavlja izuzetni sveti broj starih nordijskih naroda, takođe predstavlja broj moći – „tri puta tri“ i još mnogo drugih značenja u smislu svete matematike. Zato ponekad ovu runu nazivamo runom-Majkom. Rekli smo već da runa Hagalaz simbolizuje grad (atmosfersku padavinu), grad je transformisana voda, voda u čvrstom obliku, koja može da uništi mnoge kulture (i biljne i životinjske i ljudske) kao i njihova staništa. Ali, kada grad uništi ono na šta se namerio, on se transformiše u vodu i počinje ponovo da stvara život! Napomenimo da Hagalaz podrazumeva i sve ostale „želatinozne“ forme vode koje padaju sa neba, uključujući i sneg.

Kada je u formi zvezde sa šest krakova, onda Hagalaz predstavlja bazu armanističkog sistema runa (Guido Von List). U ovom smislu, runa Hagalaz predstavlja prvobitno iskonsko kristalno seme, odnosno, fundamentalnu geometriju koja definiše okvire materijalnog univerzuma (sveta geometrija).

photo by Rabelamia

Zbog svoje „smrznute“ prirode, runa Hagalaz se može koristiti u magiji vezivanja. Ali, iskonska runa magije vezivanja je runa Naudiz. Runa Hagalaz predstavlja neophodne procese pokretanja projekata, ali je i runa koja prouzrokuje poremećaje, haos i konfuziju. Ali, Hagalaz je takođe i jedna od glavnih runa sudbine. Ona predstavlja motive i sukcesiju prošlih događaja, koji čine sadašnjost onakvom kakva jeste i sve što jeste. Hagalaz nam omogućuje pristup onim tipovima modela prošlosti, koji utiču na našu sadašnjost. Ova runa, znači, predstavlja moć razvoja unutar strukture sadašnjeg života, to jest, moć promene sopstvenog života. Sa lične tačke gledišta, runa Hagalaz je runa nesvesnog i to je mehanizam stvaranja misli, dok na globalnom nivou, runa Hagalaz se nalazi u poreklu svih stvari (materijalnih, fizičkih, metafizičkih ili vremenskih).

Hagalaz je, dakle, magična veza između „Midgarda i Asgarda“, i još više, ovom runom upravljaju božanstva koja čuvaju prolaz između ova dva sveta, ali i sveta ljudske svesti i ostalih nivoa postojanja (Midgard i Asgard povezuje most ognjene duge Birfrost i samo su Bogovi mogli da ga pređu; Ova dva sveta možemo razumeti na način najvećih dualnosti: svet ljudi i svet svih neljudi, svet živih i svet mrtvnih, svet božanske svesnosti i trodimenzionalne nesvesnosti ljudi i tako dalje).

U formi šestokrake zvezde, runa Hagalaz je stekla popularnu primenu kao simbol zaštite i nazvana je „zvezdom sreće“. Tada je predstavljena u formi rozete, odnosno cveta sa šest latica, napravljenih od lukova i zatvorenih u jednom krugu. Ova zvezda sreće se može videti na mnogobrojnim starim građevinama i magično ih je čuvala od svih vrsta nevremena (atmosferskih i svih drugih).

Divinacijska vrednost

Runa Hagalaz simbolizuje krize restruktuisanja koje vode naš život i tokom kojih se javlja ono suštinsko u nama. Zato, kada radite sa Hagalazom, budite spremni na mnoge istine o sebi…

Saveti mudrih...

Hagalaz nas uči da moramo znati kako da duboko pogledamo u sebe i kako da otkrijemo suštinsku strukturu na kojoj ćemo graditi svoj život. Ona nas uči da priznavanje postojanja unutrašnjeg jezgra znači davanje smisla svim testovima i probama na koje nas život stavlja. Ali, moramo da znamo da istaliranje ove suštinske strukture može imati za posledicu protivljenje društvu ili čak našoj porodici… Drugim rečima, rizikovanje da se bude neshvaćen i odbačen. Znači, razmislite dobro da li želite da uđete u potpunu mističnost Hagalaza, razmislite da li ste spremni na to…

photo by Rabelamia

Naslovni photo by Rabelamia

Izvor: GRIMOIRE DES RUNES, Par Morigane

Rabelamia

Ovde sam da, godinama sakupljana znanja, podelim sa vama – Sve što ste oduvek želele da znate o vešticama – Kako postati veštica i, još mnogo toga – Neka tako bude!

Veštičija enciklopedija:

Kategorije

Prijavite se za novosti sa bloga "Savremena Veštica"

Pratite nas na društvenim mrežama

Lunarni kalendar

Vaši komentari – moji odgovori…

Najnoviji proizvodi iz veštičijeg butika:

Nemojte propustiti ovo

Prijavite se za novosti sa bloga "Savremena Veštica"

Najnoviji postovi, noviteti iz veštičjeg butika i sve o magičnim danima koje očekujete

Ne oklevajte, potpuno je besplatno i možete opozvati prijavu kad god poželite. Vašu email adresu koristimo samo za slanje poruka sa našeg sajta. Cenimo Vašu privatnost.