Boginja Zlata Maja, Maja Zlatogorka

Zlata Maja je još jedno od netradicionalnih božanstava slovenskog vedizma. Ona se ne spominje u tradicioanalnim izvorima o slovenskoj mitologiji, a pored toga, nisu pronađeni ni kipovi koji ovu Boginju prikazuju, kao ni hramovi u kojima se ona mogla slaviti. O Maji Zaltogorki, koja je drugi lik Zlate Maje, takođe nemamo nikakvih pisanih tragova već se oba ova božanstva spominju kao Boginje tek u novijoj literaturi koja se bavi slovenskim paganizmom. Aleksandar Asov i Jurij Miroljubov, koji prvi uzdižu Zlata Maju i Maju Zlatogorku kao božanstva, smatraju da su obe Maje deo slovenske duhovne tradicije i da se to manifestuje kroz njihovo pojavljivanje u slovenskim bajkama. Bilo kako bilo, ove dve Boginje postale su neizostavni deo slovenske astrologije koja je formulisana na osnovu staroslovenske i indijsko-vedske religijske tradicije.

Kao što smo već spomenuli, slovensku astrologiju konstruisao je Aleksandar Asov kao dopunski element učenju o slovenskom vedizmu a ovo učenje nastalo je kao Asovljeva i Miroljubovljeva nadgradnja Velesove knjige.

https://www.facebook.com/civilizacija.atlantida/photos/maja-zlatogorka-poslednja-vladarka-atlantideprema-u%C4%8Denju-aleksandra-asova-maja-z/1812855128800220/

Zlata Maja u novostvorenoj slovenskoj astrologiji igra ulogu rimske Venere, odnosno egipatske Izis i sirijske Astarte. Ona je, dakle, Boginja ljubavi i plodnosti koja omogućava rast i razvoj biljaka i koja je vezana za celokupni prirodni ciklus plodnosti. Pod imenom Zlate Maje krije se sama Boginja majka koja stvara svet po uzoru na ideje koje je zamislio Tvorac sveta – Svevišnji. Ova Boginja stvara nebeski svod posut zvezdama a njen sin Koledo pomaže joj u tome.

Važno je napomenuti da ovakva rodovska veza ne postoji u sistemu tradicionalne slovenske mitologije jer, kao što znamo, Koledo u toj mitologiji igra ulogu duha Božića, a ne stvaraoca Univerzuma. Na realnom planu Zlata Maja pojavljuje se kao Maja Zlatogorka. Prema učenju Aleksandra Asova, Maja Zlatogorka je nekad zaista postojala i ona je, po njemu, bila vladarka legendarne Atlantide. Njenim roditeljima smatraju se Svetogor i Plenka, a njen muž je sam Bog Sunca Dažbog. Maja Zlatogorka zamišljena je kao ratnička kraljica koja vlada Atlantidom pre njenog potonuća. Asov ovu Boginju povezuje sa sazvežđem Device a eru u kome je postojala legendarna Atlantida naziva erom Device. Ta era trajala je, po Asovu, od trinaestog do jedanaestog veka pre nove ere, o čemu, naravno, nemamo nikakvih pisanih izvora niti bilo kakvih materijalnih dokaza.
Dok je, na nebeskom planu, muž Zlata Maje Višnji (Svevišnji) na zemaljskom planu njen je partner Dažbog. Odnos Maje Zlatogorke tj. Zlate Maje i Dažboga zapravo je odnos Zemlje i Sunca koji je oličen u prirodnim ciklusima plodnosti. Zlata Maja, tako, kao supruga Dažboga, na realnom planu prolazi kroz tri faze ciklusa plodnosti (ili života) a ove faze su povezane sa dvema slovenskim Boginjama – Moranom i Živom. Aleksandar Asov smatra da su Morana i Živa samo različiti oblici Zlate Maje, odnosno, njene božanske manifestacije. Morana, Boginja smrti, zimski je oblik Zlate Maje a ona u ovom obliku označava prirodu u svojoj najneplodnijoj fazi. Prema mitu koji spominje Asov, a koji je nama nedostupan, Zlata Maja umire i biva sahranjena u kamenom kovčegu što zapravo simbolizuje polaganje semena biljke u zemlju. Morana tada vlada umesto Maje sve dok, u proleće, Boginju zime ne zamenjuje Živa, Boginja života i uskrsnuće Zlate Maje. Kao što vidimo, slovenski vedizam svodi sve boginje na jedno božanstvo, Boginju majku i više je nego očigledno da naša Boginja Zlata Maja ima svoj trostruki aspekt, kao što je slučaj sa mnogim Boginjama drugih kultura. Isti slučaj stoji i sa slovenskim Bogovima. Muška božanstva su po ovom učenju manifestacije Svevišnjeg koji se, po prvi put, ovaplotio kao Rod. O ovome, naravno, nema ni reči u tradicionalnim izvorima o slovenskoj mitologiji već se ovakvo učenje pojavljuje u svom začetku za vreme perioda dvoverja.

Još jedan netradicionalni momenat pojavljuje se u filozofiji slovenskog vedizma – to je učenje o muškim i ženskim formama božanstva koje je preuzeto iz vedskog religijskog sistema stare Indije. Indusi su, kao što znamo, verovali da svaki Bog ima svoju ženksu formu, koja predstvalja ženski aspekt tog božanstva a ova forma naziva se „šakti“. Većina indijskih Bogova ima svoju šakti tj. svoju žensku polovinu: Šivina šakti je Kali, Višnuova je Lakšmi, Jamina je Jama i tako dalje. Slovenska Boginja majka- Zlata Maja u slovenskom vedizmu postala je tako ženski oblik Svevišnjeg, odnosno, njegova šakti. Na ovaj način, kroz učenje o Zlati Maji vidimo kako slovenski vedizam ima sve karakteristike monoteizma, a ovaj monoteizam karakteriše i shvatanje o dva različita pola božanske energije – muškom i ženskom.
Zlata Maja se u hrišćanstvu identifikuje sa Bogorodicom koja je, kao bogomajka, i sama „šakti“ hrišćanskog Boga. Praznik Pobede Bogorodice Marije slavi se u Rusiji za vreme jesenja ravnodnevnice, a ovaj praznik Aleksandar Asov smatra zapravo hrišćanskom verzijom praznika u čast Zlate Maje.

 

 

Naslovni photo: https://images.app.goo.gl/E2zi1vh59Y6JFVZV6

Izvori:

– starisloveni.com

Rabelamia

Ovde sam da, godinama sakupljana znanja, podelim sa vama – Sve što ste oduvek želele da znate o vešticama – Kako postati veštica i, još mnogo toga – Neka tako bude!

Veštičija enciklopedija:

Kategorije

Prijavite se za novosti sa bloga "Savremena Veštica"

Pratite nas na društvenim mrežama

Lunarni kalendar

Vaši komentari – moji odgovori…

Najnoviji proizvodi iz veštičijeg butika:

BOG DAŽBOG

Slovenski Bog Dažbog je bog Sunca, davalac toplote i svetlosti. Njegovo ime možete čuti u najkraćoj molitvi ikad, koja je

Pročitaj više »

Nemojte propustiti ovo

Prijavite se za novosti sa bloga "Savremena Veštica"

Najnoviji postovi, noviteti iz veštičjeg butika i sve o magičnim danima koje očekujete

Ne oklevajte, potpuno je besplatno i možete opozvati prijavu kad god poželite. Vašu email adresu koristimo samo za slanje poruka sa našeg sajta. Cenimo Vašu privatnost.