Boginja Mater Sva

Jedno od najneobičnijih bića koja se pojavljuju u Velesovoj knjizi je „PTICA OD SUNCA NASTALA“. Ovaj božanski entitet opisuje se kao solarna ratnička Boginja koja se slovenskim ratnicima prikazuje u obliku ptice, čije se perje presijava u hiljadu boja. Mater Sva je, po predanju, naše pretke pozivala u boj, sokolila ih i pevala o njihovoj ratničkoj slavi. Ona je takođe imala i proročke moći pa je stare Slovene upozoravala na dolazak neprijatelja, dajući im istovremeno razne strateške savete. Poštujući savete Mater Sva, Sloveni su odnosili mnoge pobede a kada bi gubili, Mater Sva je jačala njihov duh i obnavljala u njima ratničku strast. Kao kakva slovenska Valkira, Mater Sva je odvodila pale u ratnički raj – Perunovu zvezdu, koja je zapravo ništa drugo do – planeta Mars. Njen muž je Perun, koji je po Aleksandru Asovu i Juriju Miroljubovu takođe ratničko božanstvo, a zbog svoje veze sa Perunom ova Boginja se u Velesovoj knjizi naziva i Perunicom. Međutim, Mater Sva nije samo ratnička Boginja. Ona je i majka svojih Slovena, naša praroditeljka. Majčinski aspekt ove Boginje biće podrobnije analiziran budući da se većina autora čija dela imaju za temu slovenski paganizam zadržala upravo na ovom aspektu Mater Sva.

Mnogi smatraju da je drugo ime Boginje Mater Sva zapravo Boginja Mater Slava, ali ima i onih drugih koji kategorički tvrde da ova dva lika Mater Sva i Mater Slava nemaju nikakve veze jedan sa drugim. Među njima je i gospodin Petko Nikolić Viduša, koji pažljivim deduktičkim istraživanjem dolazi do ličnog i neopozivog zaključka da Mater Sva i Mater Slava nisu jedno božanstvo sa dva imena. Šta on još misli o tome možete pronaći na internetu, ali mi ćemo ovo raskošno i moćno biće zvati isključivo Boginja Mater Sva.

Dunavska stela

Autori kao što su Aleksandra Bajić i Ljubivoje Jovanović smatraju da rodonačalnik Slovena nije biće muškog pola već ženska Boginja-Roda. Za razliku od Roda, koji je po ovim autorima postao praroditelj Slovena tek u patrijahatu, Roda je vezana za matrijahat kao prvobitno društveno uređenje u kome su živeli naši preci.

Dunavska stela

Dolaskom patrijahata, slovenska pramajka – Roda bila je zamenjena svojim muškim korelatom – Rodom a ovaj Bog je kasnije, za vreme perioda takozvanog dvoverja bio proglašen i samim stvoriteljem Univerzuma. Pomenuti autori smatraju da je pramajka Slovena imala ptičji oblik, odnosno, oblik rode i da je legendarna Mater Sva koju spominje Velesova knjiga niko drugi do roda – praroditeljka. Za ovu teoriju postoje i materijalni dokazi. Naime, Dunavska stela, spomenik koji potiče iz prvog milenijuma nove ere prikazuje upravo rodu kao božansku pticu koja stoji između Svaroga i Peruna. Iako Aleksandra Bajić i Ljubivoje Jovanović nisu pronašli odgovarajući slovenski mit koji govori o stvaranju sveta od strane Rode, nešto slično tome pronašli su u pelaškom mitu o stvaranju sveta. Kao što znamo, Pelazgi, pleme koje mnogi smatraju proto-Slovenima nastajanje svemira opisuju kroz mit o Boginji Eurinomi. Ova Boginja je u liku golubice izronila iz svetskog Okeana i uz pomoć severnog vetra Boreja stvorila kosmičko jaje iz koga je nastao Univerzum.

Bez obzira na činjenicu da ne postoji sačuvan mit o stvaranju sveta od strane Boginje u liku ptice, informacije koje nam pruža Velesova knjiga dosta nam govore o Mater Sva kao o davateljici života. Naime, Mater Sva tokom borbe poji ratnike „živom vodom“, odnosno – suricom, neobičnim pićem koje su Sloveni spravljali od fermentisanog mleka i raznih magičnih (lekovitih) biljaka. Istina, ima i drugih autora koji smatraju da je surica izvorska, životorodna voda magijskih mogućnosti. Bilo kako bilo, svi spominju suricu!

Profesor Radivoje Pešić, koji je pripremio Velesovu kjigu za naše tržište identifikuje Mater Sva sa Boginjom Zemljom koja u borbi daje snagu svojim sinovima, slovenskim ratnicima. Kako god shvatili ovu Boginju, ne možemo negirati činjenicu da ona zauzima važno mesto u sistemu slovenske duhovnosti. Ona predstavlja onu kariku koja nedostaje u ovom sistemu, kariku koju možemo naći samo u Velesovoj knjizi, bila ona autentična ili ne.

Jer Svarog je kao vrhovno božanstvo morao imati svog ženskog parnjaka, budući da onaj koji sve-rađa (Sva-rog) morao svoj božanski presto deliti sa onom koja sve-rađa (Mater Sva, odnosno Roda- roditeljka).

Da je ovakvo božanstvo zaista moralo postojati u mitologiji starih Slovena govori i činjenica da mnoge slovenske bajke spominju neobičnu pticu čije se perje preliva u svim mogućim bojama.

https://pin.it/5xrvujh

Tako imamo rusku bajku o Ivanu careviću i žar-ptici koja krade jabuke njegovog oca kao i srpsku bajku sličnog zapleta „Zlatna jabuka i devet paunica“. Tu je i ptica Gamajun koju takođe spominju ruske bajke. Momir Janković štaviše smatra da je srpski mit o Kosovki devojci zapravo jedna varijanta legende o Mater Sva koja umorne i ranjene ratnike na bojnom polju poji „vodom živom“. Tu je i indijska Materisvan, boginja Vedejaca čijom naslednicom možemo smatrati slovensku Mater Sva.

 

Naslovni photo: https://pin.it/P9f5zWx

Fotografije Dunavska stela – Boginja Roda: preuzeto sa FaceBook, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Izvori:

starisloveni.com

Rabelamia

Ovde sam da, godinama sakupljana znanja, podelim sa vama – Sve što ste oduvek želele da znate o vešticama – Kako postati veštica i, još mnogo toga – Neka tako bude!

Veštičija enciklopedija:

Kategorije

Prijavite se za novosti sa bloga "Savremena Veštica"

Pratite nas na društvenim mrežama

Lunarni kalendar

Vaši komentari – moji odgovori…

Najnoviji proizvodi iz veštičijeg butika:

Nemojte propustiti ovo

Prijavite se za novosti sa bloga "Savremena Veštica"

Najnoviji postovi, noviteti iz veštičjeg butika i sve o magičnim danima koje očekujete

Ne oklevajte, potpuno je besplatno i možete opozvati prijavu kad god poželite. Vašu email adresu koristimo samo za slanje poruka sa našeg sajta. Cenimo Vašu privatnost.