Bafomet (Baphomet)

Bafometova renesansa počinje u Srednjem veku… Na svetsku scenu se pojavljuju Vitezovi Templari (Red je osnovan 1119.godine a krvavo je ugušen u periodu od 1307. do 1312.godine, od strane francuskog kralja Filipa Lepog). Vrlo brzo nakon svog osnivanja, Red Vitozova Templara postaje najbogatija i najuspešnija organizacija tadašnjeg sveta i omiljena dobrotvorna organizacija svih Hrišćana. Za vreme svojih pohoda, tokom krstaških ratova, Templari su se paralelno bavili humanitarnim akcijama (hospitalci), ali i konstantnim arheološkim iskopavanjima i istraživanjima na Svetoj zemlji. Šta su našli još uvek sa sigurnošću ne možemo da tvrdimo, ali se mnogo pričalo o njihovim tajnim ritualima, koji nisu deo hrišćanske tradicije. U isto vreme, upravo oni inoviraju finansijske tehnike, postavljaju temelje modernog bankarstva i za njih se može reći da su prva međunarodna svetska korporacija!

Međutim, zbog velikog duga koji je francuski kralj imao kod templara, odlučuje da ih sve pobije (kako bi izbegao i glavni dug i kamate), u petak  13.oktobra 1307.godine (upravo odavde dolazi izraz „petak trinaesti“). Naravno, većinu je momentalno pogubio, neke hapsi (kao na primer Velikog Majstora Jacques de Molay), ali neki uspevaju da pobegnu za Škotsku, noseći sa sobom samo mrvicu blaga koji je Red posedovao (od njih kasnije nastaje tajna organizacija Slobodnih zidara, ili Masona). Templari su optuženi za jeres i bogohuljenje, jer su se klanjali Bafometu (Baphomet). Pogubljeno je na hiljade i na hiljade viteza, prvih 54 je diretno poslato na kolac bez suđenja, a njihov Veliki majstor Jacques de Molay je spaljen na lomači 1314.godine. Kada su zapalili njegovu lomaču, on je viknuo iz sveg glasa i bacio kletvu na dželate i kralja: 

„Pre nego što prođe godina dana, sve vas pozivam da se pojavite pred Božijim sudom, da preuzmete presudu za „svoje presude“! Budite prokleti! Prokleti! Prokleti!“

(Tako je i bilo, pre isteka godine dana svi koju su učestvovali u procesu su poumirali!)

Francuski kralj i Rim (kao mozak katoličke crkve) su u potpunosti identifikovali Bafometa sa Sotonom, Đavolom i td. Ovo je (otprilike) bio zvanični stav katoličke crkve, kojim je opravdala pogubljenje hiljade vitezova (inače, izuzetnih moralnih vredsnosti), stav za koji se bore da ga održe sve do današnjih dana: 

„Reč Baphomet je orijentalnog porekla i deformacija je imena Mahomet, koji označava lažnog Boga, demona, bilo kojeg idola, posebno onog monstruoznog idola za koga se Templari optužuju da mu se klanjaju i da ga obožavaju. U istrazi koja je naređena protiv Reda Hrama, dva od šest saslušanih svedoka u Carcassonne-u govore o idolu pretočenom u figuru Bafometa, drvenoj figuri („ubi erat depicta figura Baphometi“); treći svedok sa kojim je razgovarano u Firenci je potvrdio idol na pokazanu figuru („ecce deus vester et vester Mahumet“).“

(Naravno, nigde nije zapisano kako i koliko su krvnički mučeni vitezovi templari, onako… na srednjevekovni način!) 

Ove tri izjave su polazne osnove za sve što su mnogi moderni naučnici, još od Frederika Nikolaja 1782.godine, pisali o Bafometu. Pogrešno se verovalo da ova reč označava idola određenog oblika, a ne paganskog idola ili idola bilo koje druge vrste. U katoličkom rečniku, reč Bafomet predstavlja generisanu reč za lažne Bogove, baš kao što reč „saracen“ („sarrasins“) označava pogane. Ovo objašnjava protivurečnosti svedoka u suđenju protiv vitezova templara, kada opisuju idola kojem su se (prema njima) klanjali vitezovi. Kasniji istoričari, ozbiljnije se bave ovim nečasnim suđenjem i, Mišele kaže (Michelet – Histoire de France, t.III,p.143): „Izveštaji su bili veoma različiti, prema nekima, to je lik bradate glave; drugi su rekli da ima trostranu glavu; neki su čak tvrdili da ima blistave oči; a po nekima to nije ni bila ljudska glava; onda su odlučili da je zamene mačkom…“ (Ovo samo potvrđuje tezu mnogih istoričara, da su neki vitezovi, ne mogavši da izdrže zverska mučenja, izmišljali i govorili sve što bi možda moglo da ih poštedi daljih muka). 

Od tada do modernog doba, mnogima je jedini cilj u karijeri da odgonetnu misteriju Bafometa. Oni koji su, poput barona od Hammer-Purgstall-a, pokušavali da povežu templarsko idolopoklonstvo sa gnosticizmom, videli su u reči Baphomet derivat dve grčke reči, jedna od te dve reči je grčka Boginja Metis, koju su obožavali gnostičari, a koja je objedinjavala dva pola i bila obdarena generativnom snagom. Mišele je sklon da veruje da je templarski Bafomet samo sika Svetog Duha, o kome piše: „Ipse vos baptisavit in spiritu sancto et igne (knjiga po Mateju, 3,II)„. Ova hipoteza izgleda sve verovatnija Mišeletu, jer je praznik „Duhovi“ bio najveća svečanost templarskog Hrama.

photo by Rabelamia

Ali, vratimo se na početak… KO JE ILI ŠTA JE BAFOMET?

Bafomet je vrlo zagonetna figura sa glavom jarca, koja se pojavljuje u svetu okultizma od vitezova templara pa do danas, prigrabile su ga razne struje okultizma i svi daju svoju ezoterijsku definiciju, shodno njihovoj duhovnoj praksi. Sama reč Baphomet, po nekim autorima poizilazi iz grčkih reči „bafe“ i „metis“ koje znače „krštenje“ i „inicijaciju u mudrost„;  VM, gnostičar, Samael Aun Weor tvrdi da je Typhon-Baphomet refleksija Solarnog Logosa, intimni Lucifer, onaj koji daje ljudskom biću seksualni impuls koji ga može preobraziti (zavisno kako ga kanalizuje) u anđela ili u demona; Elifas Levi, jedan od najpoznatijih francuskih okultista je nacrtao poznati prikaz Bafometa i tvrdio je da ime dolazi iz kabalističkog koda: 

Ime Templar Bafomet koje kabalistički treba sricati unazad (zar sličan stil nije imao Leonardo da Vinči?), sastoji se od tri skraćenice Tem.oph.AB, Templi Omnium hominum pacts abbas  =  „otac hrama mira svih ljudi“ (Eliphas Levi, „Dogme et Rituel de la Haute Magie“).

Pa, raščlanimo Bafometovu simboliku: krilati čovekoliki jarac sa dojkama i bakljom na glavi među rogovima, sa pentagram na čelu sa jednim krakom na gore, simbol svetla, svojim dvema rukama formira znak hermetizma, jednom rukom pokazuje gore prema belom mesecu Kesedu, a drugom na dole, na crni mesec Geburu. Taj znak predstavlja savršenu usaglašenost milosti sa pravdom. Takođe, ovaj položaj ruku pokazuje „kako na nebu, tako i na zemlji“. Plamen inteligencije koji gori između njegovih rogova je magija svetla univerzalne ravnoteže, slika duše izdignute iznad materije, kao što plamen, iako vezan za materiju gori iznad nje. Ova baklja je i simbol prosvetljenja. Životinjska glava izražava strah grešnika, čije je materijalno delanje jedini odgovoran deo i treba jedini da ponese kaznu, jer je duša neosetljiva na ovaj deo, jer nije materijalna. Prut koji stoji na mestu genitalija simbolizuje večni život. Čovečanstvo je predstavljeno sa dve dojke i dvopolnim rukama, sfingama okultnih nauka. Dve isprepletene zmije predstavljaju DNK kod i odgovor na naše poreklo. Takođe, ove zmije predstavljaju i otvaranje čakri, od baze kičme do epifize, pomoću „zmijske moći“ – Kundalini, ili astralne svetlosti. Kada se zagledaju baš svi detalji ove figure i njihova simbolika, vidi se da je svaki simbol savršeno izbalansiran sa svojom suprotnošću. Sam Bafomet je dvopolan karakter, pošto nosi karakteristike oba pola, ženske grudi i prut koji predstavlja falus u erekciji. Koncept dvopolnosti je od velike važnosti u okultnoj filozofiji, jer znači najviši nivo inicijacije u težnji da se postane „jedno sa Bogom“. On, Bafomet, je sjedinjavanje crnog i belog, ženskog i muškog, mikrokosmosa i makrokosmosa, dobrog i zlog, pozitivnog i negativnog, te predstavlja savršeni princip uravnoteženja izdizanjem iznad suprotnosti kroz interaktivno delovanje Sedam univerzalnih zakona. Slika Bafometa ima isto značenje kao i simbol Jing-Jang u drevnom učenju Dao.

I danas, crkva se zdušno trudi da ga prikaže kao Đavola, vezuje ga za satanističke pokrete i slično. Na žalost, mnogi satanistički pokreti i razni crnomagičari su prisvojili za sebe prikaz ovog idola, jer pokušavaju preko njega da izvuku energiju za svoje aktivnosti. Ali, jedno je sigurno, ne treba suditi o nekoj relikviji na osnovu činjenice ko poseduje tu relikviju! To zaista nema nikakve veze! I simbol „svastike“ je na isti način ocrnjen, kroz Hitlerovu zloupotrebu, a ovaj simbol ni slučajno nema nikakvu izvornu lošu konotaciju!

U svakom slučaju, do danas je pronađeno mnogo predmeta koji sadrže Bafometov lik na sebi, oni su svesno raštrkani po svetu od strane preživelih templara, u nadi da se sačuva znanje za generacije koje dolaze. Obično je uz Bafometov lik i neki od sledećih simbola: mlad mesec, solarni disk, zvezde, pentagram (koji je u izvornom obliku sa jednim krakom na gore, a satanisti ga uvek prikazuju sa jednim krakom na dole), baklja (svetlost), a ponekad i natpis, za koji neki smatraju da je ispisan arapskim pismom, ali nikada nije do kraja dešifrovan, a zbog kojeg je baron od Hammer-Purgstall-a pogrešno (smatra se) pokušao da pronađe aluziju na grčko božanstvo Metis. 

A budućnost će nam jednog dana zaista objasniti ko je bio i ko jeste Bafomet…

Naslovni photo by Rabelamia

Izvori:

-http://www.cosmovisions.com/index.html

-Eliphas Levi, „Dogme et Rituel de la Haute Magie“

-Drugi izvori

 

Rabelamia

Ovde sam da, godinama sakupljana znanja, podelim sa vama – Sve što ste oduvek želele da znate o vešticama – Kako postati veštica i, još mnogo toga – Neka tako bude!

Veštičija enciklopedija:

Kategorije

Prijavite se za novosti sa bloga "Savremena Veštica"

Pratite nas na društvenim mrežama

Lunarni kalendar

Vaši komentari – moji odgovori…

Najnoviji proizvodi iz veštičijeg butika:

Nemojte propustiti ovo

Prijavite se za novosti sa bloga "Savremena Veštica"

Najnoviji postovi, noviteti iz veštičjeg butika i sve o magičnim danima koje očekujete

Ne oklevajte, potpuno je besplatno i možete opozvati prijavu kad god poželite. Vašu email adresu koristimo samo za slanje poruka sa našeg sajta. Cenimo Vašu privatnost.