Čitajte naš blog

TAROT

SMRT – Velika arkana XIII

ZNAČENJE: Završetak jednog ciklusa, prelazak (u drugi, sledeći nivo nečega), prirodni ciklus, sile koje ne možemo menjati, ponovno rođenje, trajnost i spiritualna, duhovna mudrost. SMRT,

Read More »